Pomoc i wsparcie

Celem Fundacji jest działalność w obszarze pomocy społecznej, mającej formę wsparcia osób i rodzin potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozwój i postęp

Fundacja wspiera również inicjatywy i projekty, których celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, lokalnych społeczności i samorządu terytorialnego.

Kultura i sport

Kierunkiem działań Fundacji jest propagowanie lokalnego patriotyzmu, historii i aktywności sportowej poprzez organizację wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, samorządowym i sportowym.